မကွေးရုံးခွဲလိပ်စာ(အသစ်) ပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

👉မကွေးရုံးခွဲလိပ်စာ(အသစ်) ပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
 
📌 Zifam Pinnacle Pty Ltd (Myanmar) ၏ မကွေးရုံးခွဲအား အမှတ် (၂၄၈ / ၂၄၉ )၊ ၁၅ လမ်း၊ ကန်သာ (ဒီ) အုပ်စု၊ ကန်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့ သို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါကြောင်း လေးစားစွာအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
 
👉 Announcement of the New Address for Zifam Pinnacle Pty Ltd (Myanmar)’s Magway Branch Office
 
📌 Please kindly be announced that the address of the former Zifam Pinnacle Pty Ltd (Myanmar) Magway Branch Office has been changed to No( 248/249 ), 15 Street, Kan Thar (D) Group, Kan Thar Quarter, Magway, Myanmar. 
 

မကွေးရုံးခွဲလိပ်စာ(အသစ်) ပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း