တောင်ကြီးရုံးခွဲလိပ်စာ(အသစ်) ပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း

👉တောင်ကြီးရုံးခွဲလိပ်စာ(အသစ်) ပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
 
📌 Zifam Pinnacle Pty Ltd (Myanmar) ၏ တောင်ကြီးရုံးခွဲအား GV – 9 ၊ Galaxy Garden Residence၊ အမှတ်(၈၂)၊ ကမ္ဘောဇလမ်းသွယ် (၂)၊ သစ်တောရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့ သို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါကြောင်း လေးစားစွာအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
 
👉 Announcement of the New Address for Zifam Pinnacle Pty Ltd (Myanmar)’s Taunggyi Branch Office
 
📌 Please kindly be announced that the address of the former Zifam Pinnacle Pty Ltd (Myanmar) Taunggyi Branch Office has been changed to GV – 9, Galaxy Garden Residence, No. 82, Kanbawza Lane (2), Forest Quarter, Taunggyi.